ENGINE/FUEL GROUP

POWER TRAIN/CHASSIC GROUP

BODY GROUP

AIR CONDITIONER - A/C PARTS

cai lol nhe, tao sẽ cố gắng hết sức để kiếm xklđ đài loan
mỗi tháng 1400$

xklđ đài loan 2017
tính ra mỗi tháng có 30 triệu

tin tuyển dụng xklđ đài loan
thì chúng chỉ cần vài tháng tao sẽ trả hết nợ thôi

VMA AUTO PARTS CENTER
Address : 303 Tran Khat Chan Str - Hai Ba Trung Dist - Hanoi City, Viet Nam
Tel : (+84-24) 3 987 8899 - 62 666 555
Cell : +84 908903888
Website :www.vmaauto.vn
Email :   phutungvma@gmail.com
VMA All rights reserved